ΣΕΒΑΣΜΟΣ
We have the utmost respect for people, be it our employees, our partners or the end-users of our products. The… human element, being part of our environment, is to us the driving force for creating flawless and effective products. At VASGLASS we foster relationships based on respect, in the strong belief that such approach benefits all stakeholders.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Σεβασμός στον άνθρωπο. Είτε πρόκειται για υπάλληλο, συνεργάτη ή πελάτη, στη VASGLASS θέτουμε τον άνθρωπο σε πρώτο πλάνο. Ο άνθρωπος, αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για τη δημιουργία άρτιων και αποτελεσματικών προϊόντων. Στην εταιρία μας πιστεύουμε πως μόνο μέσω της σωστής αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους μας, θα οδηγηθούμε στα επιθυμητά αποτελέσματα, τόσο για εμάς όσο και για εκείνους.