ΠΟΙΟΤΗΤΑ
VASGLASS products adhere to the most stringent quality standards, directly attributed to a combination of using superior materials from… top-notch suppliers, and an optimal manufacturing process, following best practices. This can only lead to the creation of lasting products that possess specifications which set them apart.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Τα προϊόντα της VASGLASS είναι ποιοτικά. Αυτό σημαίνει πως τόσο οι πρώτες ύλες όσο και οι τεχνικές παραγωγής του τζαμιού που χρησιμοποιούνται, είναι οι καλύτερες δυνατές. Αποτέλεσμα; Προϊόντα ανώτερης ποιότητας που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για τις τεχνικές προδιαγραφές τους.