Πιστοποιητικά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Όλες τις παρακάτω πιστοποιήσεις για τους υαλοπίνακες η VASGLASS τις διαθέτει ως προς τη Συνέπεια Απόδοσης, σύμφωνα με Σύστημα Αξιολόγησης 1 με Certificate Number 5052, από τον κοινοποιημένο Ιταλικό Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου CSI SpA (Notified Body CE CPR 305/2011 No 0497) και ως προς τους προσδιορισμούς τύπου προϊόντων, σύμφωνα με Σύστημα Αξιολόγησης 3 από τον κοινοποιημένο Ιταλικό Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A – SSV (Notified Body CE CPR 305/2011 No 1694).

H VASGLASS, επιπρόσθετα, κατέχει πιστοποιήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, από τον κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης SWISS APPROVAL.

Επίσης, η εταιρία κατέχει πιστοποιήσεις για άψογη Ποιότητα στην επεξεργασία εξειδικευμένων προϊόντων από τους ίδιους τους παραγωγούς των προϊόντων.

CE ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 12150 TEMPERED GLASS

 • TYPE – Clear Float
 • TYPE – Β1με 1>e>0.25 Coated Low-emissivity
 • TYPE – Β2 με 0.25>e>0.1 Coated Low-emissivity
 • TYPE – Β3 με 0.1>e Coated Low-emissivity
 • TYPE – Patterned

CE ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 12150 TEMPERED GLASS ΚΑΙ EN12600 (ΔΟΚΙΜΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ)

 • TYPE – Clear Float
 • TYPE – Β1με 1>e>0.25 Coated Low-emissivity
 • TYPE – Β2 με 0.25>e>0.1 Coated Low-emissivity
 • TYPE – Β3 με 0.1>e Coated Low-emissivity
 • TYPE – Patterned

CE ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 1863 HEAT STRENGTHENED GLASS

 • TYPE – Clear Float

CE ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 12150 TEMPERED GLASS ΚΑΙ ΕΝ 14179, HST ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (HEAT SOAK TEST)

 • TYPE – Clear Float
 • TYPE – Β1με 1>e>0.25 Coated Low-emissivity
 • TYPE – Β2 με 0.25>e>0.1 Coated Low-emissivity
 • TYPE – Β3 με 0.1>e Coated Low-emissivity
 • TYPE – Patterned

CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ ΕΝ 12543, PVB

 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)
 • EN356B (P6B, P7B, P8B)
 • EN1063 (BR1S/NS, BR2S/NS, BR3S/NS, BR4S/NS, BR5S/NS, BR6S/NS, BR7S/NS)

pistopoiiseis

CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ ΕΝ 12543, SGP

 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)
 • EN356B (P6B, P7B, P8B)
 • EN1063 (BR1S/NS, BR2S/NS, BR3S/NS, BR4S/NS, BR5S/NS, BR6S/NS, BR7S/NS)

CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ ΕΝ 12543, DG41

 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)
 • EN356B (P6B, P7B, P8B)
 • EN1063 (BR1S/NS, BR2S/NS, BR3S/NS, BR4S/NS, BR5S/NS, BR6S/NS, BR7S/NS)

CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ ΕΝ 12543, TPU +PC

 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)
 • EN356B (P6B, P7B, P8B)
 • EN1063 (BR1S/NS, BR2S/NS, BR3S/NS, BR4S/NS, BR5S/NS, BR6S/NS, BR7S/NS)

CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ ΕΝ 12543, ACOUSTIC

 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)

CE ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 14449 ΚΑΙ EN 12543, SG41

 • EN12600 (Δοκιμή εκκρεμούς)
 • EN356A (P1A, P2A, P3A, P4A, P5A)

CE ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 1279

 • Διείσδυση υγρασίας (EN1279-2)
 • Συγκέντρωση αερίου και ποσοστό διαρροής αερίου (EN1279-3)

pistopoiiseis

pistopoiiseispistopoiiseispistopoiiseis