Η Vas Glass… στη Βουλή!

Η Vas Glass με τις εργασίες του έμπειρου και καταρτισμένου προσωπικού της και την παροχή των πιστοποιημένων προϊόντων της, συνέβαλε σημαντικά στην αντικατάσταση του στεγάστρου της αίθουσας της Ολομέλειας της Βουλής. Το έργο ξεκίνησε την άνοιξη του 2018 και ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Για τις ανάγκες του κτηρίου, η Vas Glass κατασκεύασε πιστοποιημένους διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες με αντιβανδαλιστική προστασία, εδικούς για προβλήματα στεγανότητας, μιας και με την προηγούμενη κατασκευή είχε παρουσιαστεί εισροή υδάτων στην αίθουσα της ολομέλειας, όπως και υγρασία. Οι υαλοπίνακες εκτός από ασφάλεια, χάρισαν στον χώρο και ενεργειακή αναβάθμιση.